header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ЗАДРУГУ

Растем уз музику

Ова секција је предвиђена за полазнике музичког забавишта и припремног разреда.
Ментор: Александра Стевановић
Тим секције чине наставници: Катарина Фаркаш, Бранислава Тријић, Бојана Ђукић, Магдалена Бошковић и Ана Јовановић

Ритам срца

Обезбеђивање довољног корпуса знања и вештина у познавању одређеног инструмента као услова за даљи музички развој и професионално опредељење
Ментор: Бранко Тријић
Тим секције: Милош Зубац и Бранко Тријић

Чувари традиције

Рад на очувању и популаризовању српске културне баштине кроз музику и покрет. Неговање културе и традиције српског народа и упознавање са културом и традицијом народа света.
Ментор: Ана Јовановић

Форум театром до драме и мјузикла

Упознавање са основама драмског истраживања. Богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења.
Ментор: Душан Чоловић
Тим секције: Зора Вешковић и Душан Чоловић

Креативна радионица

Подстицање на креативан рад кроз осмишљавање музичких симбола који ће се наћи на мајицама, шољама, беџевима, граничницима за књиге, корпама и другим преметима.
Ментор: Бранка Ивковић-Петронић
Тим: Слободан Марковић, Петар Швабић, Душан Чоловић

секција
0
ментора и чланова тима
0
година постојања
0

Кроз учешће и рад у Ученичкој задрузи „Музичка азбука“ желимо да омогућимо нашим ученицима да стечена теоријска знања примене у процесима осмишљавања, креирања и промовисања производа.

Ученичка задруга наше школе је формално кренула са радом 11.05.2023. године, усвајањем Оснивачког акта од стране Школског одбора школе. Претежна делатност Ученичке задруге је Уметничко образовање. Ученичка задруга може обављати и друге делатности, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно  производњу и продају произведених финалних производа, израду производа и пружање услуга за потребе школе, прикупљање секундарних сировина, пружање услуга трећим лицима из одговарајућих области и друге делатности којима се унапређује образовни и васпитни рад школе  и ученика.

Циљ и задаци ученичке задруге „Музичка азбука“ су:

  • подстицање развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације;
  • повезивања наставе са светом рада;
  • развијања свести о одговорности за преузете обавезе;
  • развој позитивног односа према тимском раду и предузетништву;
  • стварање радних навика и професионално усмеравање ученика;
  • уређење и развој школе и сопствене средине.

Активности ученичке задруге, односи у ученичкој задрузи, пословање задруге, као и друга питања везана за рад задруге, морају бити у складу са општим циљевима и задацима оснивача, односно Основне музичке школе „Невена Поповић“.

Scroll to Top