Чувари традиције

Ментор: Ана Јовановић

Циљеви

Рад на очувању и популаризовању српске културне баштине кроз музику и покрет; упознавање са начинима и могућностима предузетништва у култури и уметности ; повезивање креативних, естетских и емоционалних способности ученика кроз тимски рад и сарадњу са широм заједницом; развијање организационих и социјалних вештина и предузетничког духа; примењивање стечених знања у свакодневном животу и образовању; повезивање различитих врста уметности и медија; усвајање правила тимског рада, дисциплине, асертивности и разумевања за другачије ставове и идеје; развијање креативних вештина и оживљавање индивидуалне креативности; развијање умећа поштовања културних вредности; неговање културе и традиције српског народа и упознавање са културом и традицијом народа света.

Исходи

Ученици ће моћи да: примене правила позитивне сарадње и успешног тимског рада; слободно комуницирају у групи; јачају самопоуздање и негују пријатељство; анализирају и доносе сопствене закључке и ставове; развијају критичко мишљење; развијају личне афинитете и таленте; илуструју музички садржај и повежу га са призорима из свакодневног живота; правилно меморишу и репродукују нотни материјал, текстуалну компоненту и по потреби повежу мелопоетску целину са покретом, игром.

Scroll to Top