Креативна радионица

Ментор: Бранка Ивковић-Петронић

Тим: Слободан Марковић, Петар Швабић, Душан Чоловић

kreativna-radionica
Циљеви

Развијање радних навика и способности за самостално предузетништво; подстицање на креативан рад кроз осмишљавање музичких симбола који ће се наћи на мајицама, шољама, беџевима, граничницима за књиге, корпама и другим преметима; развој логичког мишљења; развијање сарадње и осећаја припадности групи и осећаја за тимски рад, другарство, солидарност; развијање моторичких способности; развијање досетљивости; Развијање креативних вештина и оживљавање индивидуалне креативности; Развијање умећа поштовања културних вредности; подстицање интересовања за истраживање; стицање искуства и навика за колективни живот и рад. Преовлажују технике микс медија и декупаж.

Исходи

Ученици ће знати да праве музичке симболе и да их помоћу преса штампају на различитим материјалима – шоље, беџеви, мајице, цегери, картонски маркери за књиге и др.; ученици ће знати да раде технику декупаж коју ће примењивати како би дочарали музичку уметност и музичке симболе на разним материјалима.

 

Scroll to Top