Ритам срца

Ментор: Бранко Тријић

Тим секције: Милош Зубац и Бранко Тријић

Циљеви

Развијање креативности и подстицање еколошког ланца целовитог учења преко музике; стварање и неговање музичког окружења као извора радости, богатијег и  целовитијег свакодневног живота у институцији; развијање осећаја за тимски рад кроз заједничко свитање у групи; усвајање и савладавање вештина потребних за свирање на одабраном инструменту; певање као веза између песме и језика и развијање предуслова за целовито учење кроз стимулацију круга учења  песмом; обезбеђивање довољног корпуса знања и вештина у познавању одређеног инструмента као услова за даљи музички развој и професионално опредељење у циљу што самосталнијег живота у заједници;

Исходи

Ученици ће моћи да: певају сами и са групом  различити музички репертоар; изводе на инструментима, сами и са групом различити музички репертоар; свирају, импровизују мелодије и прате; компонују и аранжирају музику на задати начин; читају и пишу музику; слушају, анализирају и описују музику; евалуирају музику и музичка извођења; разумеју релацију између музике и других уметности и области изван музике; разумеју музику у релацији између историје и културе;

Scroll to Top